Bài viết về chủ đề "tài sản do người khác phạm tội mà có"

TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản do người khác phạm tội mà có
Người bán hộ, cho mượn tiền để thuê xe bán đồ ăn cắp phạm tội gì

Người bán hộ, cho mượn tiền để thuê xe bán đồ ăn cắp phạm tội gì

Chào anh chị! Em có thắc mắc muốn hỏi. Anh trai em được bạn nhờ bán hộ đồ ăn cắp, ngay từ đầu anh trai e có biết đây là đồ ăn cắp và có cho bạn mượn tiền để thuê xe mang đồ ăn cắp đi bán và anh trai em có đi cùng bán và cầm tiền bán được chia cho 3 người ăn cắp kia và lấy lại phần tiền mình cho mượn. Em muốn hỏi như thế anh trai em có bị phạt tù và phạt tiền không?

Chi tiết >>