Bài viết về chủ đề "Tài sản của nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn"

TÀI SẢN CỦA NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG MÀ KHÔNG ĐĂNG KÍ KẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tài sản của nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn
Tài sản trong trường hợp nam nữ sống chung không đăng ký kết hôn

Tài sản trong trường hợp nam nữ sống chung không đăng ký kết hôn

Hỏi: Ba mẹ tôi sống với nhau như vợ chồng năm 1989 và sinh tôi năm 1988. Đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng trên sổ hộ khẩu gia đình thì có thể hiện vợ chồng, và việc ba mẹ tôi sống chung như vợ chồng đều được mọi người biết. Trong quá trình sống chung ba mẹ tôi có 2 mảnh đất một mảnh chỉ đứng tên ba và một mảnh đứng tên mẹ. Trong trường hợp này nếu ba/ mẹ tôi bán thì có cần sự đồng ý của bên còn lại không?

Chi tiết >>