Bài viết về chủ đề "tài sản chung cộng đồng"

TÀI SẢN CHUNG CỘNG ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản chung cộng đồng
Tư vấn về trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Tư vấn về trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em xin chào công ty luật Minh Gia, tên em là T. V. H, em đang ở V, em có vấn đề thắc mắc về đất đai kính mong công ty tư vấn giúp em sự việc như sau: Nhà em và 4 hộ gia đình khác có ngõ đi từ đường to vào sâu trong ngõ khoảng 20m và đường rộng 2,5m. Nhưng trong thởi gian từ năm 2010 thì gia đình ngoài đầu ngõ đã xây lấn chiếm ngõ trái phép làm ngõ hẹp chỉ còn 1,5 m.

Chi tiết >>