Bài viết về chủ đề "tài nguyên nước"

TÀI NGUYÊN NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài nguyên nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đối với vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì Trường hợp hành vi xảy ra trước ngày văn bản áp dụng có hiệu lực, nhưng sau khi văn bản có hiệu lực mới phát hiện thì phải áp dụng theo văn bản mới hay cũ? chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

Chi tiết >>