Bài viết về chủ đề "tài nguyên khoáng sản "

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài nguyên khoáng sản

 • Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

  Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn