Bài viết về chủ đề "tai nạn lao động. người lao động bị taii nạn lao động"

TAI NẠN LAO ĐỘNG. NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAII NẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tai nạn lao động. người lao động bị taii nạn lao động
Tư vấn về tai nạn lao động theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Tư vấn về tai nạn lao động theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Sáng ngày 21/8/2015 Công ty tôi có 01 trường hợp công nhân lao động khai báo bị tai nạn lao động từ ngày 20/8/2015 ( lúc 14 h 00 trong giờ làm). Tôi không giải quyết cho hưởng chế độ tai nạn lao động vì lý do sau: bản thân công nhân đó và những người chứng kiến sự việc cùng quản lý đơn vị xưởng đó cũng không biết nên không khai báo và không qua bộ phận y tế của Công ty sơ cấp cứu.

Chi tiết >>