Bài viết về chủ đề "tai nạn lao động - nghề nghiệp"

TAI NẠN LAO ĐỘNG - NGHỀ NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tai nạn lao động - nghề nghiệp
Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hưởng quyền lợi gì?

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hưởng quyền lợi gì?

Tôi xin hỏi trường hợp bệnh của tôi có được Nhà nước bồi thường hay không? Nếu có thì chế độ bồi thường, điều kiện để được bồi thường, mức bồi thường đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện như thế nào?

Chi tiết >>

Việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Anh C là công nhân của xí nghiệp A, bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc. Sau khi điều trị tại bệnh viện, anh C được đưa về nhà điều trị tiếp. Vậy xin hỏi việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Chi tiết >>

Thân nhân của người bị chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ gì?

Thân nhân của người bị chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ gì?

Luật sư tư vấn trường hợp tham gia lao động tại xưởng của công ty thì bị tai nạn lao động và đã mất. Hỏi thân nhân của người chết được công ty bồi thường như thế nào? Họ được hưởng các chế độ gì nữa không? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về chế độ tử tuất

Tư vấn về chế độ tử tuất

Luật sư tư về vấn đề điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và một lần cùng với mức hưởng trợ cấp tuất và đối tượng được hưởng trợ cấp tuất như thế nào, câu hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>