Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông
|

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông

Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông? Căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông sau đây:

Chi tiết
Ô tô bị xe máy đâm, người đi xe máy chết thì người đi ô tô có phải bồi thường không?
|

Ô tô bị xe máy đâm, người đi xe máy chết thì người đi ô tô có phải bồi thường không?

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Thiệt hại do tài sản, sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm những khoản nào? Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm?

Chi tiết
Bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông?
|

Bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông?

Tôi là lái xe đầu kéo. Vào ngày 6/6 tôi chở hàng từ hà nội đi thanh hóa. Đến tiểu khu 3 tt hà trung thanh hóa, tôi thấy có xe inova bị tai nạn. Phần đầu chếch về phía làn xe thô sơn đuôi chết sang làn xe cơ giới. Đoạn này có 2 làn cho xe cơ giới. Xe tôi đang chạy ở làn ngoài, giáp giải phân cách. Lúc này phía trước làn xe tôi không có xe nào chạy.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169