Bài viết về chủ đề "Tài chính công đoàn"

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tài chính công đoàn
Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là doanh nghiệp

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là doanh nghiệp

Công ty em đăng ký giấy phép thành lập công ty ngày 17/1/2013. Theo quy định của Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 thì công ty em đóng 2% kinh phí công đoàn. Nhưng năm 2013 và 2014: công ty em chưa thành lập công đoàn, năm 2015 công ty thành lập công đoàn. Cho em hỏi vậy Công ty có phải đóng năm 2013, 2014 hay chỉ đóng 2014 thôi?

Chi tiết >>