Bài viết về chủ đề "tái bổ nhiệm"

TÁI BỔ NHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tái bổ nhiệm
Hỏi về quyền lợi của cựu chiến binh theo Nghị đinh 26/2015/NĐ-CP

Hỏi về quyền lợi của cựu chiến binh theo Nghị đinh 26/2015/NĐ-CP

Nội dung đề nghị tư vấn: Luât sư cho tôi hỏi: Tôi đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã đến tháng 10 năm 2016 thì đủ tuối nghỉ hưu, nhưng đến tháng 12 năm 2015 Bầu lại BCH Hội tôi sẽ nghỉ ( do còn 10 tháng công tác) thì tôi có được hưởng quyền lợi theo khoản 2 điều 5 nghị đinh 26/2015/NĐ-CP không? Xin trân trọng cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ- CP

Chi tiết >>

Hết nhiệm kỳ công tác khi nghỉ việc được hưởng chế độ như thế nào?

Hết nhiệm kỳ công tác khi nghỉ việc được hưởng chế độ như thế nào?

Tôi sinh ngày 02-08-1959 tham gia công tác có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1992 đến nay. Hiện tôi đang làm phó chủ tịch HĐND xã đến năm 2016 là hết nhiệm kỳ. Do không đủ trình độ theo yêu cầu nên tôi không được cơ cấu chức danh khác của UBND.

Chi tiết >>