Bài viết về chủ đề "tách thuở"

TÁCH THUỞ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tách thuở
Yêu cầu cấp lại sổ hộ khẩu khi tách từ diện tích đất thuộc sở hữu chung của nhiều hộ gia đình

Yêu cầu cấp lại sổ hộ khẩu khi tách từ diện tích đất thuộc sở hữu chung của nhiều hộ gia đình

Năm 2008 tôi và 6 hộ được cấp sổ đỏ với diện tích 200m vuông đất ở và 50m đất vườn. Tổng là 250m vuông theo diện tách hộ, có sơ đồ quy hoạch của xã và giấy thu tiền đất của tôi và 6 hộ. Nhưng do khi cấp sổ đỏ thì vị trí ghi trong sổ đỏ sai với địa chỉ đất quy hoạch cắm mốc cho các hộ. Sau khi các hộ khiếu nại lên UBND huyện thì được cấp lại đúng vị trí nhưng lại không có 50m đất vườn trong sổ.

Chi tiết >>