Bài viết về chủ đề "Tách thửa để chuyển nhượng"

TÁCH THỬA ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tách thửa để chuyển nhượng
Thủ tục chuyển nhượng một phần mảnh đất thuộc sở hữu chung

Thủ tục chuyển nhượng một phần mảnh đất thuộc sở hữu chung

Tôi và một người bạn có mua chung một mảnh đất 700m2(trong đó của tôi là 300m2,bạn tôi mua 400m2 còn lại) đã cấp giấy chứng nhận đồng sở hữu. Nay em trai tôi muốn mua lại 400 m2 của người bạn đó và tất cả các bên đều đồng ý.Vậy tôi muốn hỏi: Thủ tục, cách thức để cấp giấy chứng nhận đồng sở hữu cho tôi và em trai tôi?

Chi tiết >>