Bài viết về chủ đề "tách thửa đất nông nghiệp"

TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tách thửa đất nông nghiệp
Vấn đề miễn giảm chi phí đo đạc địa chính đới với người có công với cách mạng.

Vấn đề miễn giảm chi phí đo đạc địa chính đới với người có công với cách mạng.

Tôi được mẹ ruột cho 7500 mét vuông đất nông nghiệp và đang làm các thủ tục để tách thửa. Tôi đã đóng phí đo đạc là 516.000 đ.

Chi tiết >>