Thủ tục tách thửa, sang tên đất từ cha cho các con
|

Thủ tục tách thửa, sang tên đất từ cha cho các con

Hiện nay, nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức quan tâm đến các thủ tục tách thửa, thủ tục đăng ký biến động đất đai bởi sợ phổ biến và cần thiết của chúng. Vậy, pháp luật quy định thủ tục tách thửa thế nào? Thủ tục đăng ký biên động đất đai được quy định như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn về vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí