Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất
|

Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất

Việc hợp, tách thửa là một trong số các hoạt động phát sinh trong quá trình sử dụng đất. Khi nhu cầu về sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình thay đổi thì việc hợp, tách thửa được đặt ra để chủ thể sử dụng đất sử dụng diện tích đất hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, tránh sự lãng phí hoặc chật chội, thiếu đất ở.

Chi tiết
Thủ tục xin tách thửa đất ở thực hiện như thế nào?
|

Thủ tục xin tách thửa đất ở thực hiện như thế nào?

Tách thửa là hình thức phân chia một thửa đất lớn thành nhiều thửa đất nhỏ được nhiều người thực hiện nhằm mục đích chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn,...Vậy, điều kiện, trình tự, thủ tục và nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi tiến hành tách thửa được thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Có được chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để tách thửa?
|

Có được chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để tách thửa?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Diện tích tách thửa đất nông nghiệp nhỏ hơn diện tích tối thiếu được tách thửa thì có được chuyển nhượng sang tên sổ đỏ không? Có cách nào khác để được tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa?

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp cấp sổ đỏ khi không đủ hạn mức để được công nhận
|

Tư vấn về trường hợp cấp sổ đỏ khi không đủ hạn mức để được công nhận

Chào anh chị anh chị tư vấn giúp em.năm 2001 cha em mất năm 2006 gia đình em làm thủ tục cho anh tôi 265m2 đất phái sau nhà và đã được cấp sổ đỏ.Đến năm 2017 mẹ tôi tách sổ ra cho tôi thì được yêu cầu là phải chuyển đổi quyền sử dụng đất từ cha tôi qua cho mẹ tôi mới được tách tiếp .

Chi tiết
Hotline: 1900 6169