Bài viết về chủ đề "tách sổ đỏ đất nông nghiệp"

TÁCH SỔ ĐỎ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tách sổ đỏ đất nông nghiệp
Tách sổ đỏ đất nông nghiệp cho con gái không có hộ khẩu thường trú

Tách sổ đỏ đất nông nghiệp cho con gái không có hộ khẩu thường trú

Nội dung câu hỏi: Kính gửi tư vấn Luật Minh Gia, Xin tư vấn giúp em về vấn đề sau: Mẹ đẻ em có một số thửa đất ruộng nông nghiệp, thuộc đất 64, diện tích khoảng 9 sào bắc bộ, toàn bộ diện tích này đã được làm 1 sổ đỏ cho toàn bộ diện tích, Theo hồ sơ nhân khẩu được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp năm 1993 thì gia đình em có 5 người, trong đó có em là con gái, lúc đó em chưa lập gia đình

Chi tiết >>