Bài viết về chủ đề "tách doanh nghiệp"

TÁCH DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tách doanh nghiệp
Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Em hiện đang làm kế toán Công ty TNHH MTV tại Bắc Ninh. Công ty có chuyển nhượng tài sản và toàn bộ vốn góp cho 3 công ty mới, sau đó họ chuyển Công ty mới thành công ty cổ phần (mã số thuế giữ nguyên). Vậy Công ty TNHH MTV có được coi là đã chấm dứt hoạt động không. Và nghĩa vụ về thuế công ty đức hùng có phải kê khai đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản không. Em cảm ơn.

Chi tiết >>

Thủ tục Chia tách sáp nhập công ty có vốn nước ngoài

Thủ tục Chia tách sáp nhập công ty có vốn nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/tách/hợp nhất/sáp nhập/mua lại doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Thủ tục chia doanh nghiệp

Thủ tục chia doanh nghiệp

Chia Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) – bao gồm:

Chi tiết >>

Thủ tục tách doanh nghiệp

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách): bao gồm:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn tách doanh nghiệp

Luật sư tư vấn tách doanh nghiệp

Thủ tục Tách doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư tư vấn Chia doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn Chia doanh nghiệp

Thủ tục Chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục chia doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết >>