Bài viết về chủ đề "tác phẩm viết"

TÁC PHẨM VIẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tác phẩm viết
Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cục bản quyền tác giả cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kiến là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kịch bản là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>