Bài viết về chủ đề "tác phẩm kiến trúc "

TÁC PHẨM KIẾN TRÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tác phẩm kiến trúc

 • Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc thế nào?

  Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc như sau: Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kiến là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn