Bài viết về chủ đề "tác giả "

TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tác giả

 • Nội dung quyền tác giả

  Nội dung quyền tác giả.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

  Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan

  Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan.

  • 06/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

  Chi tiết
 • Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

  Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?.

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả là gì? Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm những quyền nào? Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả? Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả?

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

  Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan như sau: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn