Lạm phát là gì? Hiện tượng lạm phát xảy ra khi nào?
Lại Thị Nhật Lệ

Lạm phát là gì? Hiện tượng lạm phát xảy ra khi nào?

Khi hàng hóa nhập khẩu tăng do thuế nhập khẩu tăng hoặc do giá cả trên thế giới tăng thì giá bán hàng hóa đó trong nước cũng tăng. Tuy nhiên, giá trị của đồng tiền giữa các quốc gia lại có sự chênh lệch nhau về giá trị, từ đó dẫn đến việc suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ nào đó, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát. Vậy lạm phát là gì và các quy định về lạm phát được thể hiện như thế nào? Hãy tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết sau của Luật Minh Gia.

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH