Bài viết về chủ đề "Tạm ứng án phí"

TẠM ỨNG ÁN PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tạm ứng án phí
Tư vấn trường hợp định giá phần diện tích ngoài hợp đồng mua bán đất đai đang có tranh chấp.

Tư vấn trường hợp định giá phần diện tích ngoài hợp đồng mua bán đất đai đang có tranh chấp.

Luật sư tư vấn về vấn đề Hội đồng thẩm định giá tài sản thực hiện việc thẩm định vượt ngoài phạm vi yêu cầu của bên nguyên đơn, như vậy hội đồng thẩm định có làm đúng, và có phải chịu chi phí với hoạt động thẩm định này không. Và bên đương sự có quyền tự thuê 1 tổ chức thẩm định khác không.

Chi tiết >>