Bài viết về chủ đề "tài sản chung "

TÀI SẢN CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản chung

 • Chuyển nhượng tài sản chung là đất đai của vợ, chồng sau khi ly hôn thế nào?

  Chuyển nhượng tài sản chung là đất đai của vợ, chồng sau khi ly hôn thế nào?.

  • 19/06/2015
  • Nguyễn Ngọc Ánh

  Nội dung yêu cầu: Gửi luật sư Luật Minh Gia, Tôi có 3 bất động sản có nguồn gốc như sau: Hai cái được tôi mua trước khi kết hôn bằng giấy tay bằng tiền của tôi và làm GCN sau khi kết hôn. Và một được mua sau kết hôn bằng tiền tôi đi mượn của ba ruột tôi và tôi sẽ là người có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền này (vì trong gia đình nên việc cho mượn cũng chỉ có thỏa thuận bằng miệng).

  Chi tiết