Bài viết về chủ đề "sửa chữa tài liệu"

SỬA CHỮA TÀI LIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sửa chữa tài liệu
Tội sửa chữa-sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan tổ chức

Tội sửa chữa-sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan tổ chức

Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của các cơ quan, tổ chức là hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy chứng nhận và tài liệu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật.

Chi tiết >>