Bài viết về chủ đề "sửa chữa công trình"

SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sửa chữa công trình
Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Nội dung Hợp đồng sửa chữa nhà bao gồm thông tin bên sửa chữa/chủ nhà, bên nhận sửa chữa, nội dung công việc, nguyên vật liệu và vốn ứng trước, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>