Bài viết về chủ đề "sự nghiệp"

SỰ NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sự nghiệp
Chế độ nghỉ lễ, tết của người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chế độ nghỉ lễ, tết của người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật sư tư vấn về trường hợp người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ca được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết như thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>