Bồi thường thế nào nếu người gây thiệt hại đã chết?
|

Bồi thường thế nào nếu người gây thiệt hại đã chết?

Chào luật sư, nhờ luật sư tư vấn trường hợp gây thiệt hại nhưng bên gây thiệt thiệt mạng thì vấn đề bồi thường thiệt hại được giải quyết như thế nào? cụ thể: Về hoàn cảnh gia đình em là trước kia nhà cô em có xảy ra hỏa hoạn, nhưng không may là cả nhà đều tử vong. Khi xảy ra hỏa hoạn thì có làm cháy sang nhà em gây thiệt hại hầu như toàn bộ nhà và tài sản. Sau đó thì phần đất nhà cô em được ủy quyền lại cho cha mẹ hai bên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí