Bài viết về chủ đề "sử dụng vốn "

SỬ DỤNG VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng vốn

 • Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

  Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

  • 17/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169