Tư vấn về trường hợp bị nhân viên ngân hàng gọi điện quấy rối
|

Tư vấn về trường hợp bị nhân viên ngân hàng gọi điện quấy rối

xin chào luật sư!xin luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi về việc sau:vừa qua ngân hàng FC có mời mọc tôi làm thẻ master card miễn phí hoàn toàn (không đóng bất kỳ một khoản phí nào). sau đó họ đưa hợp đồng cho tôi ký và trong hợp đồng có mục "Chủ thẻ chỉ định VPB FC thanh toán Phí bảo hiểm theo năm/tháng đầu tiên tại thời điểm Chủ thẻ phát sinh giao dịch Thẻ lần đầu tiên".

Chi tiết
Tư vấn miễn phí