Bài viết về chủ đề "sử dụng tài sản trái phép"

SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng tài sản trái phép
Không trả lại tài sản của người khác có phạm tội không?

Không trả lại tài sản của người khác có phạm tội không?

Luật sư tư vấn về trường hợp ngân hàng gửi nhầm tiền vào tài khoản cá nhân, nếu cố tình không trả lại thì có vi phạm pháp luật không và chế tài xử lý như thế nào?

Chi tiết >>

Tội chiếm giữ trái phép và sử dụng trái phép tài sản

Tội chiếm giữ trái phép và sử dụng trái phép tài sản

Tội chiếm giữ trái phép và sử dụng trái phép tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>