Bài viết về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước"

SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng tài sản nhà nước
Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Chi tiết >>