Bài viết về chủ đề "sử dụng sai mục đất đất"

SỬ DỤNG SAI MỤC ĐẤT ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng sai mục đất đất
Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị xử phạt không?

Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị xử phạt không?

Luật sư tư vấn trình tự xử phạt hành chính khi một số người dân san lấp đất trồng lúa làm sân bóng với diện tích 2000 m2. Về trình tự và xử phạt hành chính như thế nào? Căn cứ vào văn bản nào? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>