Bài viết về chủ đề "sử dụng lao động nữ"

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng lao động nữ
Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>