Sử dụng mức lương giả để vay tín chấp có bị tội gì không?
|

Sử dụng mức lương giả để vay tín chấp có bị tội gì không?

Hỏi: Hiện tại tôi đang muốn vây tiền ngân hàng, nhưng mức lương hiện tại chỉ khoản 10 triệu đồng 1 tháng thì vậy không được 100 triệu đồng. Tôi có người bạn có mở 1 công ty, tôi định nhờ bạn tôi làm hợp đồng lao động và xác nhận giúp mức lương của tôi là 20 triệu, để là thủ tuc vây vốn ngân hàng. Tôi vây và đã tính tới phương án trả nợ đàng hoàng, không phải vây xong rồi chuồn. Như vậy tôi có bị xem là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác không, hay làm như vậy có phạm pháp hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí