Bài viết về chủ đề "sử dụng chất ma túy"

SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng chất ma túy
Cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng ma túy phạm tội gì?

Cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng ma túy phạm tội gì?

Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau:

Chi tiết >>