Bài viết về chủ đề "sổ trắng"

SỔ TRẮNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ trắng
Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất từ sổ trắng sang sổ hồng

Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất từ sổ trắng sang sổ hồng

Luật sư tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất từ sổ trắng sang sổ hồng trong trường hợp tách thửa được quy định như thế nào trong các văn bản pháp luật đất đai, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Các khoản tài chính về đất khi chuyển đổi sổ trắng sang  sổ hồng?

Các khoản tài chính về đất khi chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng?

Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp Nhà tôi có miếng đất đã có sổ trắng là đất ở nằm trong hẽm, đất do cha mẹ để lại. Chúng tôi làm hồ sơ xin chuyển đổi đất ở từ sổ trắng sang sổ hồng . Khi chúng tôi được thông báo nhận sổ hồng thì phải đóng thuế sử dụng đất là 185.616.000 đ và phí trước bạ là 4.474000 đ

Chi tiết >>