Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lại thế nào?
|

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lại thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Vậy khi bị mất sổ đỏ thì thủ tục cấp lại thế nào, Luật Minh Gia tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí