Bài viết về chủ đề "số sổ bảo hiểm xã hội"

SỐ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về số sổ bảo hiểm xã hội
Hỏi về chưa đóng BHXH vì chưa nhận được sổ BHXH từ NLĐ

Hỏi về chưa đóng BHXH vì chưa nhận được sổ BHXH từ NLĐ

Luật sư tư vấn về việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa chốt và nộp nổ bảo hiểm cho công ty. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>