Bài viết về chủ đề "số năm đóng"

SỐ NĂM ĐÓNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về số năm đóng
Chưa đủ năm đóng BHXH có được hưởng lương hưu hàng tháng

Chưa đủ năm đóng BHXH có được hưởng lương hưu hàng tháng

Yêu cầu tư vấn: Mẹ tôi sinh năm: tháng 11/1961, hiện tại mẹ tôi đang giữ chức vụ: CT. hội phụ nữ xã. Mẹ tôi tính đến lúc đủ tuôi nghỉ hưu là tháng 11/2016. Nhưng mẹ tôi mới chỉ đóng bảo hiểm được 14 năm 7 tháng. Vậy khi nghỉ hưu mẹ tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu mẹ tôi muốn được hưởng lương hưu thì làm thế nào? không muốn về một cục. Mong luật sư tư vấn dùm. Chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>