Bài viết về chủ đề "sở hữu tài sản"

SỞ HỮU TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sở hữu tài sản
Quyền sử dụng đất của người chưa thành niên quy định thế nào?

Quyền sử dụng đất của người chưa thành niên quy định thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn:Em chào anh (chị).Em có thắc mắc muốn hỏi các anh (chị). Nhà em gồm có bố mẹ,em của em và em. Nhà em sang năm sẽ được cấp giấy sử dụng đất mà bố mẹ em muốn em đứng tên căn nhà đó. Nhưng em chưa lập gia đình thì có thể đứng tên được không? Em cảm ơn anh chị!

Chi tiết >>