Bài viết về chủ đề "sở hữu đất đai"

SỞ HỮU ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sở hữu đất đai
Quy định về Đất ở tại nông thôn

Quy định về Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại nông thôn được quy định là đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn và được hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung như sau:

Chi tiết >>