Bài viết về chủ đề "sở hữu chung tài sản"

SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sở hữu chung tài sản
Tư vấn về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai thẩm quyền?

Tư vấn về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai thẩm quyền?

Năm 2002 gia đình em có mua chung lô đất 860m2 trong đó có 20m mặt đường và 43m chiều sâu : được phân chia cụ thể như sau : bên nhà em 1m nhân 43m, bên nhà bà phương 5m nhân 43m, bên nhà anh bắc 14m nhân 43m . Sau khi ủy ban nhân dân xã cấp quyền sử dụng đất năm 2006 gia đình anh bắc 14m nhân 43m gia đình bà phương 6m nhân 43m, gia đình em không có mét nào

Chi tiết >>