Bài viết về chủ đề "sổ hưu"

SỔ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ hưu
Luật sư giải đáp về chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư giải đáp về chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư giải đáp các thắc mắc pháp lý xung quanh vấn đề hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.

Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.

Luật sư tư vấn về cách tích lương hưu tương ứng với từng thời điểm nghỉ hưu khác nhau. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Lương hưu và cách tính lương hưu.

Lương hưu và cách tính lương hưu.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính lương hưu theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc biệt.

Chế độ khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc biệt.

Luật sư tư vấn để người lao động hưởng quyền lợi về hưu trí khi nghỉ hưu trong một số trường hợp đặc thù. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi.

Chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi.

Luật sư tư vấn về chế độ hưu trí trong một số trường hợp. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Một số vấn đề cần biết khi nghỉ hưu.

Một số vấn đề cần biết khi nghỉ hưu.

Luật sư tư vấn về điều kiện, mức hưởng và cách thức để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện, cách tính, thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Điều kiện, cách tính, thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Luật sư tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tự nguyện để hưởng lương hưu.

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tự nguyện để hưởng lương hưu.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Biên chế từ năm 2003 (Thi công chức). Tuy nhiên nay tôi muốn thôi việc để làm công việc kinh doanh gia đình. Tôi muốn có chế độ BHYT và BHXH để có thể hưởng lương về hưu sau này, liệu tôi phải đóng Bảo hiểm thế nào? Có chế độ cho người có thời gian công tác trên 10 năm như tôi nghỉ ko hưởng lương ? Rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Trân trọng cảm ơn.

Chi tiết >>

Chế độ hưu trí của người lao động.

Chế độ hưu trí của người lao động.

Luật sư tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động sau khi nghỉ việc. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Trợ cấp thôi việc và lương hưu của công chức​

Trợ cấp thôi việc và lương hưu của công chức​

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi là công chức trong ngành giáo dục. Có thời gian công tác và tham gia bảo xã hội tính đến tháng 9/2016 là 33 năm. Tôi sinh tháng 11/1962. Vì điều kiện gia đình chuyển nơi ở, tôi muốn xin thôi việc vào tháng 9/2016. Xin luật sư cho biết tôi được hưởng trợ cấp và lương hưu thế nào? Trân trọng cám ơn!

Chi tiết >>

Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.

Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính mức lương hưu hàng tháng cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hưởng lương hưu trong một số trường hợp.

Hưởng lương hưu trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về điều kiện và thủ tục hưởng chế độ hưu trí trong một số trường hợp. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Một số vấn đề pháp lý về chế độ hưu trí.

Một số vấn đề pháp lý về chế độ hưu trí.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thời điểm hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi và những vấn đề liên quan.

Nghỉ hưu trước tuổi và những vấn đề liên quan.

Luật sư tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi và các vấn đề pháp lý liên quan. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Một số trường hợp về chế độ hưu trí.

Một số trường hợp về chế độ hưu trí.

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với với người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH và nghỉ hưu trước tuổi đối với sỹ quan quân đội. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ hưu trí trong một số trường hợp cụ thể.

Chế độ hưu trí trong một số trường hợp cụ thể.

Luật sư tư vấn về việc hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động thông thường hết tuổi lao động và trường hợp hưởng chế độ hưu trí do tinh giảm biêm chế. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Những lưu ý khi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Những lưu ý khi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục, thời điểm hưởng chế độ hưu trí theo Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Những quy định của pháp luật cần biết khi hưởng chế độ hưu trí.

Những quy định của pháp luật cần biết khi hưởng chế độ hưu trí.

Luật sư tư vấn về các quy định của pháo luật hiện hành điều chỉnh vấn để hưởng chế độ hưu trí của người lao động khi hết tuổi lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi và cách tính mức hưởng.

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi và cách tính mức hưởng.

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng do bị suy giảm khả năng lao động và cách tính mức lương hưu hàng tháng. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>