Bài viết về chủ đề "sở hữn chung"

SỞ HỮN CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sở hữn chung
 Tư vấn về việc ký giáp ranh đất

Tư vấn về việc ký giáp ranh đất

Kính thưa Luật sư! Tôi có một thắc mắc liên quan đến việc ký xác nhận ranh đất liền kề rất mong được Luật sư sớm cho ý kiến giúp, cụ thể như sau: Trường hợp, Quyền sử dụng đất (QSDĐ) sản xuất lúa, cơ quan có thẩm quyền ghi là: cấp cho hộ ông (bà)... và người vợ là người đại diện cho hộ đứng tên trên QSDĐ đó...

Chi tiết >>