Trở ngại khi mua nhà ở có sổ hồng chung
|

Trở ngại khi mua nhà ở có sổ hồng chung

Đối với người sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tời quan trọng bởi đó là giấy tờ xác định quyền sử dụng của một cá nhân, hộ gia đình đối với phần diện tích đất và là căn cứ để phân biệt quyền sử dụng đất của bản thân, gia đình mình với các người sử dụng đất khác.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí