Bài viết về chủ đề "sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân"

SỔ HỘ KHẨU CẤP CHO CÁ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân
Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

Kính gửi công ty Luật Minh Gia, 2 anh em ruột chúng tôi cùng sống và có tên trong sổ hộ khẩu trên cùng một địa chỉ là nhà của ông nội để lại. Nay ông nội đã mất nhưng nhà đất vẫn đứng tên ông

Chi tiết >>