Bài viết về chủ đề "số giờ làm thêm"

SỐ GIỜ LÀM THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về số giờ làm thêm
Làm thêm thứ 7 và đã được nghỉ bù thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Làm thêm thứ 7 và đã được nghỉ bù thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Tôi đang công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp, hàng tuần làm việc từ thứ 2 đén thứ 6; ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ . Thỉnh thoảng có nhiệm vụ cần làm gấp, tôi phải làm thêm giờ vào thứ 7

Chi tiết >>