Bài viết về chủ đề "số đăng ký kinh doanh "

SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về số đăng ký kinh doanh

 • Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

  Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử.

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

  Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử vào ngày 25 tháng 6 năm 2013.

  Chi tiết