Người lao động nghỉ việc không chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?
|

Người lao động nghỉ việc không chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Trong trường hộ người lao động nghỉ ngang (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật) thì công ty có phải chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động không? Nếu người lao động không cung cấp sổ bảo hiểm xã hội để chốt thì ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động như thế nào? Trường hợp này được Luật Minh Gia giải đáp như sau:

Chi tiết
Có được báo hủy quá trình đóng BHXH cũ không?
|

Có được báo hủy quá trình đóng BHXH cũ không?

Nền sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển kéo theo sự thuê mướn nhân công ngày càng phổ biến. Khi người lao động không may gặp rủi ro và các sự cố như ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, mất việc,… dẫn đến phải nghỉ việc thì BHXH là một trong những chính sách kinh tế của Nhà nước để đảm bảo quyền cho người lao động.

Chi tiết
Những quy định đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện.
|

Những quy định đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Luật sư tư vấn về vấn đề muốn đóng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện khi chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội cũ có được không? Phải làm sổ mới trên này hay cứ đóng theo số sổ cũ? Khi tham gia BHXH tự nguyện sau đó muốn tham gia bảo hiểm XH bắt buộc thì có được không?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169