Người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật bị xử lý như thế nào?
|

Người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật bị xử lý như thế nào?

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn có ảnh hưởng lẫn nhau vì lợi ích của các bên. Đôi khi, người sử dụng lao động không vì lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích củ người lao động dẫn đến người lao động phải nghỉ việc. Có nhiều người lao động nghỉ việc trái pháp luật do không tuân thủ thời gian báo trước. Người lao động nghỉ việc trước thời hạn quy định phải chịu hậu quả như thế nào? Người sử dụng lao động có thể giữ sổ bảo hiểm khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tr

Chi tiết
Người lao động có được nhận tiền lương và sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc?
|

Người lao động có được nhận tiền lương và sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc?

Dear phòng luật Minh GiaHiện tại tôi có 1 vấn đề cần được tư vấn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của văn phòng . Tháng 9/2016 tôi bắt đầu làm vuệc tại công ty dược phẩm trên địa bàn tphcm , tôi đã 2 lần kí hđlđ thời vụ ,và đến ngày 08/03/2017 là hết hạn đến nay chưa được kí tiếp . Tới tháng 4 năm 2017 công ty cho đóng cửa cửa hàng nơi tôi làm việc và tiến hành kiểm kê , sau khi kiểm kê xong thì chưa chốt số tiền tôi phải bồi thường do chênh lệch thực tế với trên hệ thống bán hàng thì cửa hàng đón

Chi tiết
Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.
|

Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính mức lương hưu hàng tháng cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169